top of page

ราคา: $11.29

กระทะอาหาร ขนาด 1/2 ลึก 4 นิ้ว ทนต่อการแตกและรอยขีดข่วน ใช้กับเครื่องล้างจานได้ โพลีคาร์บอเนต ใส NSF

ถาดอาหารโพลีคาร์บอเนตก้นลึก 4" ขนาดครึ่ง

    bottom of page